برای راه اندازی دُرج سه راه پیش روی شماست

قبل از راه اندازی لطفا نرم افزار trezor bridge را نصب نمایید

سایت ترزور سوییت

برای ورود به وسیله اکسوداس باید فیلترشکن خود را روشن کنید

نرم افزار trezor suit