برای راه اندازی دُرج سه راه پیش روی شماست

قبل از راه اندازی لطفا نرم افزار trezor bridge را نصب نمایید

قبل از ورود ترزور بریج را نصب کنین (trezor bridge)
فیلتر شکن را روشن کنین

برای ورود به وسیله اکسوداس باید فیلترشکن خود را روشن کنید

نرم افزار trezor suit