2 آذر, 1399

۵ دلیل استفاده از کیف پول دُرج

۵ دلیل برای اینکه از عبارت رمزی برای کیف پول دُرج استفاده کنید

۱- امنیت بیشتر
۲- کیف پول های مخفی
۳- داشتن حساب های متعدد
۴- دزدیده شدن کیف پول سخت افزاری و حمله فیزیکی
۵- دارای حساب کاربری قوی از رمزارز هستید