گام های راه اندازی دُرج

ابتدا برگه های داخل جعبه رو مطالعه بفرمایید.

دستگاه را با کابل مربوطه داخل جعبه به کامپیوتر خود متصل نمایید

به سایت www.trezor.io/start مراجعه نمایید

مدل کیف پول خود را انتخاب نمایید.

از شما می خواهد آخرین و به روز ترین firmware   را بر روی دستگاه نصب نمایید

دستگاه شما آماده استفاده است.

نرم افزار bridge را برروی سیستم خود نصب کرده و یکبار دستگاه را از کامپیوتر جدا کرده و دوباره متصل نمایید.

قوانین وشرایط و نکات امنیتی استفاده از دستگاه را به دقت مطالعه نمایید (بر روی لینک زیر برای مطالعه ترجمه قوانین و نکات امنیتی کلیلک نمایید)

در گام اول 24 کلمه که در حکم کلید خصوصی شماست و با این کلمات شما می توانین تمامی دارایی خود در بلاکچین را حتی بدون وجود دستگاه منتقل نمایید را دریافت خواهید کرد.

گام بعدی چک کردن این کلمات و ترتیب آنهاست

گام بعد وارد کردن پین برای دستگاه است که بین 4 تا 6 رقم می تواند باشد

در انتها نامی بر روی دستگاه خود قرار می دهید و دستگاه شما راه اندازی گردیده است.